Πλατφόρμα Ασφαλισμένου

Για να εισέλθετε στην πλατφόρμα ασφαλισμένου συμπληρώστε:

  • * τον ΑΓΜΣ,
  • * τον ΑΦΜ και
  • * τον ΑΜΚΑ.

Σημειώνουμε ότι βεβαιώσεις εισφορών θα χορηγηθούν μόνο σε όσους ασφαλισμένους:

  • 1. υπάγονται στη μισθοδοσία της Eλληνικής Αστυνομίας (Πολιτικό και Αστυνομικό προσωπικό) ή
  • 2. έχουν καταβάλει εισφορές απευθείας στο Ταμείο, χωρίς παρακράτηση από τη Μισθοδοσία τους, συμπεριλαμβανομένων και των Υπαλλήλων της Πυροσβεστικής.

Οι εισφορές που έχουν παρακρατηθεί από τη μισθοδοσία της Πυροσβεστικής, μετά τον Ιούλιο 2014, θα συμπεριληφθούν στις βεβαιώσεις που θα χορηγήσει η Υπηρεσία τους.